Forum Rozwoju Lublina - „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!” – ogólnopolska akcja poparcia dla zmian w prawie

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

99gk0.jpg

Logowanie

Wiadomości RSS

Użytkownicy Online

None
„Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!” – ogólnopolska akcja poparcia dla zmian w prawie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Daniel Stelmasiewicz   
09.06.2014.


 Organizacje pozarządowe zajmujące się przestrzenią publiczną, plastycy miejscy, inspektorzy nadzoru budowlanego, architekci apelują: „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!” i deklarują poparcie dla koniecznych zmian prawnych, które umożliwiłyby skuteczniejsze radzenie sobie z wizualnym chaosem. Tak rozpoczyna się wspólna akcja Miasto Moje A w Nim, Ulepsz Poznań oraz Forum Rozwoju Lublina: www.wysokaizbo.pl ! Zapraszamy do wysyłania listów poparcia za pośrednictwem formularza na stronie!


Podjęte przez te trzy Stowarzyszenia działania te mają związek z trwającymi aktualnie w Sejmie pracami nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525).

Informacje o trwającym procesie legislacyjnym dostępne na stronie Sejmu RP:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1525

Celem wzmożenia prac nad ww. ustawą krajobrazową przygotowaliśmy list poparcia, który podpisali się już m.in. plastycy miejscy z 10 miast Polski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z Poznania oraz stowarzyszenia i fundacje z całej Polski, w tym: Napraw Sobie Miasto (Katowice), Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia czy Forum Rozwoju Warszawy. (AKTUALNY WYKAZ DOSTĘPNY NA STRONIE: www.wysokazizbo.pl w zakładce LIST OTWARTY)

W Lublinie inicjatywę poparła już m.in. Rada Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin oraz Forum Rewitalizacji.


Wciąż napływają nowe głosy poparcia z całej Polski. Wszyscy pragnący włączyć się w te działania mogą w każdej chwili zgłaszać się do nas!

Przedmiotowy list trafił w dniu dzisiejszym do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, członków podkomisji, pracujących nad prezydenckim projektem ustawy o ochronie krajobrazu oraz przewodniczących klubów parlamentarnych. Nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim złożyli je oficjalnie w Sejmie w poniedziałek (9.06) o  godz. 11.

List jest częścią ogólnopolskiej akcji „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!”, prowadzonej wspólnie przez stowarzyszenia: Miasto Moje A w Nim (Warszawa), Forum Rozwoju Lublina oraz Ulepsz Poznań. W ramach tej akcji rozpoczęła działalność strona www.wysokaizbo.pl , na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące projektu ustawy, a także na której na bieżąco aktualizowany będzie wykaz podmiotów popierających zmiany prawa w zakresie uporządkowania reklamy zewnętrznej w Polsce. Formularz na stronie umożliwia ponadto wysłanie listu poparcia bezpośrednio do cżłonków sejmowej Podkomisji zajmującej się ww. projektem ustawy!

Istniejące aktualnie regulacje rangi ustawowej nie gwarantują ochrony przestrzeni publicznej przed zalewem złej reklamy. Problem ten odczuwamy również w Lublinie, gdzie działania Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków napotykają na barierę czasochłonnych i wielokrotnie nieskutecznych procedur, natomiast brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta i Śródmieścia faktycznie uniemożliwia stworzenie – wzorem Krakowa – parku kulturowego.

W naszym przekonaniu te i inne braki w istniejących regulacjach mogą zostać chociażby częściowo zlikwidowane wyłącznie poprzez przyjęcie przez parlament przepisów proponowanych w ww. projekcie.

 

O co apelujemy?


O przyspieszenie prac i rzetelną dyskusję nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (ustawy krajobrazowej). W ostatecznej wersji ustawa powinna:

·pozwolić gminom na samodzielne stanowienie przepisów dotyczących estetyki przestrzeni publicznej, w tym zasad polityki reklamowej, w drodze uchwał rad gminy;
·wprowadzić skuteczne narzędzia usuwania reklam niezgodnych z prawem (zmiany w Kodeksie wykroczeń, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; rozszerzenie uprawnień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, straży gminnych);
·umożliwić zarządcom dróg prowadzenie racjonalnej polityki reklamowej w pasach drogowych poprzez zmianę procedury administracyjnej na cywilnoprawną;
·wprowadzić opłaty racjonalizujące obecność reklamy w przestrzeni publicznej.

Podczas debaty organizowanej na przełomie czerwca i lipca przez stołeczny Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zainauguruje drugą odsłonę akcji „Wysoka Izbo…” – zbieranie poparcia wśród prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

Forum Rozwoju Lublina już wystąpiło do Prezydenta Miasta Lublin oraz do Rady Miasta Lublin o włączenie się w te działania.

LIST DO PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

LIST DO RADY MIASTA LUBLIN


/DS

Komentarze (0)add comment

Napisz Komentarz

busy
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright 2020 Forum Rozwoju Lublina.