Forum Rozwoju Lublina - O parkowaniu słów kilka

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

13.jpg

Logowanie

Wiadomości RSS

Użytkownicy Online

None
O parkowaniu słów kilka Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Piotrek S   
26.04.2013.


 Niniejszym prezentujemy Państwu treść listu otwartego, który w ostatnich dniach skierowaliśmy do Komendanta lubelskiego Straży Miejskiej. Zwracamy w nim uwagę na wciąż narastający problem nielegalnego parkowania.
Szanowny Panie Komendancie,


    z zaciekawieniem przyjęliśmy deklarację Pana Komendanta dotyczącą zmiany priorytetów w działaniu Straży Miejskiej Miasta Lublin. W artykułach prasowych, dostępnych także na Państwa stronie internetowej, podkreślano, iż blokady kół będą stosowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach. W jednym z tych artykułów zaznaczono także, że „szczęki” statystycznie zakładano jedynie raz na miesiąc. Nacisk miał być kładziony na pouczenia i mandaty kierowane do kierowców parkujących niezgodnie z prawem.

    Niestety w ostatnim czasie odnieść można wrażenie, że problem nielegalnie zaparkowanych samochodów nasilił się. Jest to być może spowodowane tym, że w centrum Lublina wprowadzono strefę płatnego parkowania i kierowcy „uciekają” przed płaceniem za bilet. Jednakże założenia strefy płatnego parkowania są takie, iż za postój płacić trzeba w każdym dostępnym i przeznaczonym do parkowania miejscu. Stąd te „darmowe” miejsca postojowe zlokalizowane są na chodnikach, skrzyżowaniach, trawnikach lub „klepiskach”. Z przeprowadzanych z lokalnymi kierowcami rozmów wynika, iż prawdopodobieństwo ukarania mandatem za postój na trawniku jest znacznie mniejsze, niż prawdopodobieństwo nałożenia opłaty za brak wykupienia biletu parkingowego. Chodząc po Śródmieściu Lublina bardzo często spotyka się kontrolerów SPP.

    Z żalem musimy zauważyć, iż równie często spotyka się rażąco niewłaściwie zaparkowane samochody. Pod koniec marca i na początku kwietnia miały miejsce silne opady śniegu, a w ciągu ubiegłego tygodnia wystąpiła odwilż, zatem ziemia jest mocno nasiąknięta. Wystarczy aby w takim miejscu zaparkował samochód, a trawniki i zieleńce są bezpowrotnie niszczone. Zapobieganie takim zjawiskom jest szczególnie ważne w kontekście brzmienia art. 144 § 1 kodeksu wykroczeń (zwany dalej k.w.) i wątpliwości, czy można kogoś ukarać gdy roślinność została już wcześniej zniszczona. Był to problem wielokrotnie poruszany także w wypowiedziach przedstawicieli lubelskiej Straży Miejskiej. Zatem zasadne jest aby zdecydowanie reagować już teraz, zanim trawniki zamienią się w „klepiska”.

    Poruszony temat nie dotyczy jedynie centrum Lublina. Jest on także szczególnie widoczny na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Tutaj również zieleń jest niszczona przez kierowców, a alejki osiedlowe zastawione samochodami. Bardzo niepokojące jest całkowite ignorowanie zagadnienia przejezdności dróg pożarowych. Zdajemy sobie sprawę z ograniczenia możliwości interwencji Straży Miejskiej na terenach nie będących drogami publicznymi. Jednakże brzmienie art. 144 § 1 k.w.  wskazuje na tereny przeznaczone do użytku publicznego. Niewątpliwie takimi terenami są nieogrodzone trawniki znajdujące się na nieruchomościach będących własnością spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto definicja terenu zielonego zawarta w art. 5 ust. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody wskazuje, iż są to tereny pokryte roślinnością, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, budynkom. „Należy jednak dodać, że ochrona na podstawie komentowanego przepisu nie ogranicza się do zachowań popełnionych w odniesieniu do zieleni miejskiej (Bojarski (w:) Bojarski, Świda, s. 181). Penalizowane są zachowania podjęte na wszelkich terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a więc do użytku nieoznaczonej z góry liczby osób” (Marek Kulik, M. Mozgawa (red.), Komentarz do art.144 Kodeksu wykroczeń, LEX 2009). Możliwe jest także stosowane w szczególnych sytuacjach rozwiązanie polegające na zawieraniu porozumień pomiędzy służbami porządkowymi, a zarządcami terenu.

     W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić się z prośbą do Pana Komendanta, aby uczulił Pan swoich podwładnych na problem nieprawidłowo zaparkowanych samochodów na terenach osiedli mieszkalnych. Obecnie prowadzona jest akcja mająca na celu polepszenie estetyki terenów zielonych poprzez kontrolę właścicieli psów. Przy okazji karania lub pouczania mieszkańców niesprzątających po swoich pupilach, właściwe wydaje się także zwrócenie szczególnej uwagi na inne, wskazane wyżej, zjawisko negatywnie wpływające na estetykę i odbiór otaczających nas trawników i placów.

    Oprócz niszczenia zieleni należy zwrócić uwagę także na samochody utrudniające poruszanie się po chodnikach wzdłuż miejskich ulic. Przewidziane w art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym parkowanie samochodów na chodnikach dopuszczalne jest jedynie w sytuacji, gdy „szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m”.  Ze smutkiem należy zauważyć, iż codziennie na terenie miasta Lublin spotyka się przykłady niestosowania do tego przepisu. Oczekujemy, iż Staż Miejska Miasta Lublin podejmować będzie zdecydowane działania mające na celu wykluczenie rażącego naruszenia prawa, wykonując zadania nałożone przez art.  11 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym „do zadań straży należy w szczególności czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym”.

    Zwracamy się bezpośrednio do Pana Komendanta, ponieważ z naszych obserwacji wynika, iż duża część nieprawidłowo parkujących kierowców pozostaje bezkarna. Nie należy odbierać niniejszego pisma jako nawoływania do masowego wystawiania mandatów. Uważamy jednak, iż przypadki niezgodnego z prawem parkowania powinny skutkować reakcją kierowanej przez Pana Komendanta formacji, także jeżeli  działaniem takim będzie pouczenie. Nawet najlżejsza forma reakcji na łamanie prawa pozwoli systematycznie zmniejszać poruszany problem.

Komentarze (0)add comment

Napisz Komentarz

busy
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright 2020 Forum Rozwoju Lublina.