Forum Rozwoju Lublina - Nowe oblicze ul. 1 Maja? - nasza propozycja

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

1606sw009.jpg

Logowanie

Wiadomości RSS

Użytkownicy Online

None
Nowe oblicze ul. 1 Maja? - nasza propozycja Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Daniel Stelmasiewicz   
15.03.2013.


 Stowarzyszenie Forum Rozwoju Lublina opracowało "Koncpecję udrożnienia ul. 1 Maja", która w ostatni piątek (15 marca 2013 r.) trafiła do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie jako załącznik do wniosku, którego treść prezentujemy poniżej. Ponadto udostępniamy samo opracowanie oraz pisma popracia dla proponowanych przez nas rozwiązań, w tym m. in. Rady Kultury Przestrzeni czy Miejskiego Konserwatora Zabytków.Zarząd Dróg i Mostów
w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

WNIOSEK

Zgodnie z art. 221 k.p.a. w zw. z art. 241 k.p.a. Stowarzyszenie Forum Rozwoju Lublina wnosi o rozpoczęcie działań mających na celu zmianę aktualnego projektu przebudowy ronda Lubelskiego Lipca ’80, zakładającego między innymi poszerzenie obecnego układu drogowego o kolejne pasy ruchu, nieuwzględniającego potrzeb pieszych, transportu zbiorowego oraz rowerzystów, a ponadto wyłączającego na kolejne długie lata możliwość przywrócenia komunikacji miejskiej na ul. 1 Maja, która w ostatnich latach uległa znacznej degradacji.

Inicjując powyższy proces Stowarzyszenie przedkłada opracowanie pt. „Koncepcja udrożnienia ul. 1 Maja” , zawierające szczegóły niniejszego wniosku. Proponowana koncepcja wykracza znacznie poza problem samej przebudowy ronda Lubelskiego Lipca ’80, ponieważ uważamy jego modernizację za ściśle powiązaną z układem funkcjonalnym całej okolicy, którego nie można rozpatrywać w kategorii polepszenia wybranych parametrów tylko jednego skrzyżowania.

Koncepcja w swoich założeniach mogłaby być realizowana etapami w dłuższym okresie. Jej wdrożenie będzie stanowić ważny element wielkiego projektu zakładającego utworzenie przy placu Dworcowym metropolitalnego centrum komunikacyjnego, o którym słyszymy już coraz głośniej na łamach gazet. Należy również pamiętać o niedawno otwartym połączeniu dworca kolejowego z Międzynarodowym Portem Lotniczym Lublin w Świdniku oraz planami stworzenia kolei aglomeracyjnej. Biorąc pod uwagę zachodzące oraz planowane zmiany oczywistym jest, iż ciąg ul. 1 Maja stanowić będzie dla mieszkańców Lublina główny korytarz łączący ten „kompleks komunikacyjny” z centrum miasta.

Wraz z ww. opracowaniem załączamy również pisma z poparciem proponowanych rozwiązań przygotowane przez:
- Radę Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin ,
- Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie ,
- Towarzystwo dla Natury i Człowieka ,
oraz listę poparcia podpisaną przez 59 przedsiębiorców z ul. 1 Maja.
    
Poparcie
dla proponowanych przez FRL rozwiązań wyraził również Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin sp. z o.o. Oba te podmioty dostrzegły niebagatelne znaczenie promowanych rozwiązań dla rozwoju komunikacji miejskiej w tym rejonie.

Ponadto przeciwko przebudowie ronda w proponowanej aktualnie formie jest także Zarząd Rady Dzielnicy „Za Cukrownią”, który jednocześnie popiera rozwiązanie, które FRL przedstawił dla ul. 1 Maja na odcinku od Ronda Lubelskiego Lipca ’80 do Placu Bychawskiego.

Mając nadzieję na przychylność Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, jak i władz miasta do proponowanych rozwiązań liczymy na aktywne włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie powyższej koncepcji oraz zarzucenie planów realizacji projektu przebudowy ronda z ok. 2006 r., który nie odpowiada dzisiejszym potrzebom w skutek zmian, jakie zaszły przez okres ok. 7 lat w naszym mieście Są to między innymi:
- decyzja o wzmocnieniu funkcji dworca kolejowego do metropolitalnego centrum przesiadkowego wraz z nowym dworcem autobusowym,    
- przetarg rozpisany przez Zarząd Transportu Miejskiego na trolejbusy z alternatywnym napędem, które są idealnym rozwiązaniem dla obniżenia kosztów tej koncepcji oraz zmniejszenia uciążliwości otwartej ulicy,
- realizacja polityki rowerowej miasta, na którą aktualny projekt przebudowy nie odpowiada,
- negatywne przemiany na ulicy 1 Maja pod kątem sytuacji lokali handlowo-usługowych oraz jej ogólnego dostępu komunikacyjnego dla wszystkich użytkowników miasta,
- niedawny remont zabytkowego mostu im. Lutosławskiego na Bystrzycy, który traci sens w skutek przyjętych rozwiązań w projekcie przebudowy ronda.

Wniosek składamy w interesie publicznym, mając na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców, realizując niniejszym politykę partycypacji społecznej w naszym mieście. Naszą intencją nie jest blokowanie ważnych inwestycji, ale  zrównoważony rozwój, który odpowiada na potrzeby wszystkich społeczności.

Uważamy, że przeprowadzenie przebudowy ronda Lubelskiego Lipca ’80 według obecnych planów będzie skutkować postępującym regresem okolicy z uwagi na dalsze zamknięcie komunikacyjne, a także zrodzi poważne wątpliwości co do zasadności wydania znacznych środków finansowych na remont zabytkowego mostu, który został w projekcie zmarginalizowany.
                                
Z wyrazami szacunku,
Stowarzyszenie Forum Rozwoju Lublina

ZAŁĄCZNIKI:
- KONCEPCJA UDROŻENIENIA UL. 1 MAJA
- PISMO POPARCIA OD RADY KULTURY PRZESTRZENI,
- PISMO POPARCIA OD TOWARZYSTWA DLA NATURY I CZŁOWIEKA,
- OPINIA MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW.

JEDNOCZEŚNIE STOWARZYSZENIE PODKREŚLA, IŻ POWYŻSZE OPRACOWANIE JEST "JEDYNIE" KONCPECJĄ (NIE PROJEKTEM) I STANOWI PUNKTY WYJŚCIA DO ROZPOCZĘCIA PRAC NAD KSZTAŁTEM PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU. NIE PRZESĄDZAMY I NIE NARZUCAMY OSTATECZNYCH ROZWIĄZAŃ, WSKAZUJEMY JEDYNIE WŁAŚCIWY - NASZYM ZDANIEM - KIERUNEK DZIAŁANIA, MAJĄCY NA CELU REWITALIZACJĘ TEGO WAŻNEGO FRAGMENTU  LUBLINA.


Komentarze (0)add comment

Napisz Komentarz

busy
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright 2020 Forum Rozwoju Lublina.