Forum Rozwoju Lublina - FRL - Społeczny Opiekun Zabytków

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

41779728ut3.jpg

Logowanie

Wiadomości RSS

Użytkownicy Online

None
FRL - Społeczny Opiekun Zabytków Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Daniel Stelmasiewicz   
17.11.2011.


           W środę, 16 listopada w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków odbyła się uroczystość, podczas której przedstawiciele Forum Rozwoju Lublina odebrali zaświadczenie o przyznaniu Stowarzyszeniu - przewidzienego regulacjami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami -  tytułu Społecznego Opiekuna Zabytków. Tym samym FRL został pierwszym przedstawicielem tej instytucji w Lublinie.          Uroczystość była wynikiem wniosku, który FRL wystosowało do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozytywnie zaopiniowany trafił on następnie do Urzędu Miasta Lublin, gdzie ostatecznie - decyzją Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 listopada 2011 r. - wpisano Forum Rozwoju Lublina na listę społecznych opiekunów zabytków pod Nr 1/11.


          Przed oficjalnym przekazaniem zaświadczenia z rąk Miejskiego Konserwatora Zabytków - p. Macieja Paschke - Stowarzyszenie przedstawiło krótka prezentację swoich dotychczasowych działań, które uzasadniały uzyskanie w/w tytułu.

          Podczas spotkania obecna była również p. Halina Landecka - Wojewódzki Konserwator Zabytków, która zadeklarowała chęć współpracy. Jej szczegóły ustalone zostaną prawodopodobnie na spotkaniu w najbliższej przyszłości. Dotychczasową działalność Stowarzyszenia, a także to, jak widzi ją obecnie p. Konserwator określiła mianem "społecznego opiekuna przestrzeni" dostrzegając szeroki wachlarz problemów, które porusza FRL.Warto przypomnieć, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Art. 102. 

1. Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach.

2. Społeczny opiekun zabytków współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami. [...]

4. Zadania społecznego opiekuna zabytków może wykonywać również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Art. 104. 

Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
          W oparciu o powyższe regulacje, inne przepisy prawne (m.in. Kodeks postępowania administracyjnego czy ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz dotychczasową działalność Stowarzyszenia opracowany został ramowy plan działania FRL jak Społecznego Opiekuna Zabytków zakładający:

                       1. REKLAMA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

- kontrola realizacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do nowych planów,

- kontrola legalności działań właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytków nieruchomych (egzekucja zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) – współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,

-  współpraca w ramach ogólnopolskich inicjatyw zmierzających do zmian w prawie,

- akcje edukacyjne i happeningowe (m.in. kontynuacja konkursu „Pandemia estetyki”) - współpraca z mediami, organizacjami pozarządowymi, władzami miasta, organami ochrony zabytków (w tym Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków).

2. WALKA Z „TERMODEWASTACJAMI”

- akcje edukacyjne i happeningowe,

- spotkania z zarządcami nieruchomości i inwestorami,

- Lista Dóbr Kultury Współczesnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

3. MODERNIZACJE  ORAZ NOWE INWESTYCJE W ZABYTKOWEJ TKANCE

-         - opiniowanie nowych inwestycji oraz modernizacji zabytków,

-         - organizacja spotkań z inwestorami, debat i dyskusji,

 

 

                        -  przedstawienie problemów dot. zabytków na obradach Rady Kultury Przestrzeni oraz organom ochrony  zabytków (Miejski i Wojewódzki Konserwator Zabytków)

                                      -  ew. udział w postępowaniach administracyjnych m.in. dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu

                        4. PROMOCJA I WSPARCIE STARAŃ LUBLINA O WPIS NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO LUBELSKIEGO POMNIKA HISTORII

                        5. INNE DZIAŁANIA

- walka z elementami dysharmonijnymi w zabytkowym krajobrazie miejskim (mała architektura, w/w reklama, zieleń miejska etc.),

- sprawy bieżące.


/ Fot. Katarzyna Czerlunczakiewicz /


Komentarze (0)add comment

Napisz Komentarz

busy
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright 2020 Forum Rozwoju Lublina.