Forum Rozwoju Lublina - Lublin na krótkiej liście ESK 2016

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

1916saski z zegarem slonecznym.jpg

Logowanie

Użytkownicy Online

None
Lublin na krótkiej liście ESK 2016 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Karolina Kuśmider   
21.10.2010.


13 października krótko przed godz. 18 rozdzwoniły się telefony. „Weszliśmy na krótką listę!”. Lublin przeszedł do II etapu konkursu, tzw. „selekcji końcowej” do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

http://kultura.lublin.eu/common/images/n_logo.gif

Manfred Gaulhofer, Przewodniczący Panelu Selekcyjnego, w towarzystwie Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego, ogłosił listę miast rekomendowanych do przejścia do drugiego etapu Konkursu. Obok Lublina do następnego etapu przeszły także Gdańsk, Katowice, Warszawa i Wrocław, czyli miasta o wiele większe i często dla nas z zapierającym dech w piersiach budżetem na kulturę.

 

Historia ESK pokazuje jednak, że tytuł otrzymują miasta małe (mniejsze od Lublina – od wprowadzenia zasady dwóch stolic większość miast ma pomiędzy 100 a 200 tys. mieszkańców), często przed udziałem w konkursie prowincjonalne, mało znane, a jednak z pomysłem na siebie. Biorąc też pod uwagę polską specyfikę i może trochę naiwną wiarę w sprawiedliwość dziejową, winna zwyciężyć zasada „Wasze Euro, nasze ESK” (Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 odbędą się w Warszawie, Wrocławiu  i Gdańsku). Ciężko jednak powiedzieć, czy członkowie Komisji będą się kierować tym założeniem.;) 

Do konkursu przystąpiło 11 miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, Szczecin, Warszawa oraz Wrocław. Szczególnie żałujemy, że na krótkiej liście nie znalazły się Łódź i Szczecin, których działalności kulturalnej kibicowaliśmy i których brak na liście jest dużym zaskoczeniem.

W związku z głosami protestów co do decyzji Komisji apelujemy o ujawnienie aplikacji poszczególnych miast oraz protokołów i uzasadnień wyboru. Dotychczas swoje aplikacje opublikowały: Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin i Warszawa. Informacje o głównych hasłach i myślach przewodnich aplikacji podały Gdańsk i Wrocław.

Wydział Kultury UML prosi o przesyłanie wszelkich uwag i komentarzy do pierwszej aplikacji na adres mailowy: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Na początku października 2010 dokonano także preselekcji miast hiszpańskich kandydujących do tytułu  w 2016. Rywalizacja toczy się nadal pomiędzy sześcioma miastami: Burgos, San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Kordobą, Segowią i Saragossą.

Czym jest ESK?

Idea Europejskiej Stolicy Kultury, początkowo pod nazwą Europejskiego Miasta Kultury, ogłoszona została w 1985 roku przez Radę Ministrów Unii Europejskiej. Celem działań Unii Europejskiej związanych z przyznaniem co roku jednemu, a od 2006 roku dwóm miastom z państw członkowskich tytułu Europejskiej Stolicy Kultury jest podkreślenie obfitości i zróżnicowania kultur oraz ich wspólnych cech, ale także wspieranie większego wzajemnego zrozumienia między obywatelami krajów wspólnoty. Od 1985 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyznany został prawie pięćdziesięciu miastom. Jedyną Europejską Stolicą Kultury z Polski był dotychczas Kraków w roku 2000.

            Miasto starające się o uzyskanie tytułu musi spełnić wiele warunków zawartych w aktach prawa unijnego, takich jak: promocja własnej kultury, współpraca z partnerami zagranicznymi czy kładzenie akcentu w swoich działaniach na wartości europejskie. Nowa procedura wymaga także długotrwałego oddziaływania na rozwój poprzez kulturę, tak aby wysiłek i przygotowania związane z ubieganiem się i otrzymaniem tytułu były owocne dla miast na długo po zakończeniu obchodów. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyznawany jest miastu ze względu na jakość i wyjątkowość programu przygotowanego na obchody.

Atuty Lublina

Lublin wśród kontrkandydatów odznacza się trzema projektami. Jednym
z nich jest Znak Dziedzictwa Europejskiego, w ramach którego lista miejsc stworzona została na wzór słynnej listy UNESCO. Wśród pierwszych obiektów zgłoszonych do Listy Dziedzictwa Europejskiego znajdowały się m.in. Akropol, opactwo w Cluny, Mur Berliński i dom Roberta Schumanna. W Polsce Znak Dziedzictwa Europejskiego otrzymały: Stocznia Gdańska, Wzgórze Lecha w Gnieźnie, Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie oraz całościowo Miasto Lublin. Kolejnym charakterystycznym dla Lublina projektem jest tytuł Miasta Międzykulturowego, czyli inicjatywy Rady Europy i Komisji Europejskiej. Lublin został wybrany do pilotażowej fazy programu jako jedyne miasto z Polski. Ostatnim projektem, gdzie Lublin występuje również jako jedyny reprezentant z Polski, jest HerO – Dziedzictwo jako szansa, który jest częścią europejskiego programu Urbact II. Jego celem jest wypracowanie programu zarządzania dziedzictwem kultury dla historycznych obszarów miasta

Kalendarium

Etap II – selekcja końcowa

1.      Miasta zakwalifikowane do II etapu przygotowują pełną aplikację.

2.      Dziewięć miesięcy po wstępnej selekcji miast, zostanie zwołane posiedzenie Komisji Selekcyjnej, w celu oceny przygotowanych programów i dokonania ostatecznego wyboru. Komisja Selekcyjna sporządza sprawozdanie z oceny programów wraz z zaleceniami dotyczącymi nominacji jednego miasta do tytułu ESK, które następnie jest przedkładane państwu członkowskiemu i Komisji. – III kwartał 2011

3.      Państwo członkowskie nominuje jedno miasto do tytułu ESK i notyfikuje ten fakt Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Komitetowi Regionów na cztery lata przed rozpoczęciem obchodów. – IV kwartał 2011

4.      Parlament Europejski przekazuje opinię Komisji w ciągu trzech miesięcy. – I kwartał 2012

5.      Rada Ministrów UE, na podstawie zalecenia Komisji wydanego na bazie opinii Parlamentu Europejskiego i komisji selekcyjnej formalnie wyznacza miasto na ESK na dany rok. – II kwartał 2012

Etap III - monitorowanie

1.      Równolegle z wyborem zwycięskiego miasta powołana zostanie komisja monitorująco-doradcza złożona z przedstawicieli instytucji wspólnotowych, której zadaniem jest monitorowanie realizacji celów i kryteriów działania oraz zapewnienie wsparcia miastu przygotowującemu się do objęcia tytułu ESK.

2.      W skład komisji wchodzi siedmiu ekspertów nominowanych przez Parlament Europejski, Radę, Komisję i Komitet Regionów. Ponadto zainteresowane państwo członkowskie może mianować obserwatora do powyższej komisji.

3.      Komisja monitorująco-doradcza spotyka się dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie ma miejsce dwa lata a drugie osiem miesięcy przed rozpoczęciem obchodów.

4.      Na podstawie sprawozdania wydanego przez komisję monitorująco-doradczą, po drugim jej posiedzeniu Komisja Europejska przyznaje wyznaczonemu miastu nagrodę pieniężną im. Meliny Mercouri w wysokości 1.5 mln euro (kwota ustalona do 2013 roku).

5.      Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez miasto kryteriów ustalonych w decyzji dotyczącej wyboru ESK oraz zaleceń komisji selekcyjnej i komisji monitorująco-doradczej.

 

Komisja Selekcyjna ESK

Instytucje europejskie wybrały 7 przedstawicieli Komisji Selekcyjnej. W pracach panelu selekcyjnego wezmą udział następujący eksperci: z ramienia Komisji Europejskiej Pan Robert Scott (Wielka Brytania) i Pan Manfred Gaulhofer (Austria), z Parlamentu Europejskiego: Pan Andreas Wiesand (Niemcy) i Pani Danuta Glondys (Polska), z Rady UE będą to Pani Erna Hennicot-Schoepges (Luksemburg) i Pan Constantin Chiriac  (Rumunia) oraz przedstawicielka Komitetu Regionów, Pani Elisabeth Vitouch (Austria).

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 8 października 2010 r. nominacje do udziału w Komisji Selekcyjnej otrzymali następujący polscy eksperci: Joanna Kiliszek, zastępca dyrektora w Instytucie Adama Mickiewicza w Warszawie, profesorTadeusz Kowalski, dyrektor Filmoteki Narodowej, Michał Merczyński, dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, profesor Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, dr Monika Smoleń, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Źródła: http://www.mkidn.gov.pl, własna praca mgr ;)
Komentarze (0)add comment

Napisz Komentarz

busy
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright 2020 Forum Rozwoju Lublina.