Forum Rozwoju Lublina - Propozycja przebudowy Podzamcza

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

84ix1.jpg

Logowanie

Wiadomości RSS

Użytkownicy Online

None
Propozycja przebudowy Podzamcza Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Karolina Kuśmider   
18.05.2010.


Propozycja Forum Rozwoju Lublina

 

Forum Rozwoju Lublina na konferencji  ws. Podzamcza z 13 maja przedstawiło także - niejako na zachętę i jako głos w debacie - własną koncepcję zagospodarowania Podzamcza.

 

 

Zabudowa Podzamcza

oprac. Adam Cis

 

Kwartał I

Ograniczony ulicami: Ruska – Lubartowska - Targowa - Nowy Plac Targowy

Uzupełnienie pierzei od strony ul. Ruskiej i Targowej

Funkcje mieszane: na parterze biura, usługi. Na wyższych kondygnacjach mieszkania.

Wysokość zabudowy 5-6 kondygnacji

 

Kwartał II

Ograniczony ulicami: Targowa - Ruska - Nadstawna - Nowy Plac Targowy

Uzupełnienie pierzei od strony ul. Ruskiej, Nadstawnej. Możliwe uzupełnienie zabudowy od strony ulic Nowy pl. Targowy, Targowa. Od strony ulic Nowy pl. Targowy, Ruska, Targowa przewiduje sie wykonanie bram wjazdowych.

Wnętrze kwartałów: parkingi / mała architektura.

 

Kwartał III

Ograniczony ulicami: Lubartowska – Nowy Plac Targowy – Tysiąclecia, przedłużenie ul. Furmańskiej

Zabudowa całego kwartału przeznaczona wyłącznie na handel/rozrywkę. Dopuszczalna wysokość obiektu kubaturowego – 4 kondygnacje.

 

Kwartał IV

Ograniczony ulicami: Nowy Plac Targowy – Tysiąclecia, przedłużenie ul. Furmańskiej, przedłużenie ul Nadstawnej w kierunku Tysiąclecia

Zabudowa całego kwartału w formie pierzei o wysokości 4 kondygnacji. Na parterze budynków przewidziane usługi ze szczególnym uwzględnieniem restauracji, pubów, gastronomii. Na wyższych kondygnacjach funkcje mieszkalno – hotelowe.

 

Zabudowa ul. Nadstawnej oraz przedłużonej Nadstawnej od strony wschodniej.

Przewiduje się budynki o wysokości 4 kondygnacji o funkcji gastronomicznej, restauracyjnej na parterze oraz mieszkalno – biurowej na wyższych kondygnacjach. Zabudowa od strony północnej powinna sięgać ul. Ruskiej, od południa al. Tysiąclecia. Na wysokości ul. Nowy pl. Targowy przewiduje się przerwę w zabudowie odpowiadającej szerokości w/w ulicy.

 

Zabudowa od strony ul. Lubartowskiej, Ruskiej, Wysokiej.

Przewiduje się obiekt pełniący funkcje mieszkalne o wysokości okolicznej zabudowy.

 

Zabudowa od strony ul. Podzamcze oraz Al. Tysiąclecia

Przy ul. Podzamcze przewiduje się umieszczenie dworca przesiadkowego PKS /10 stanowisk/ Dworzec powinien zostać wykonany w formie zadaszonych stanowisk przystosowanych do obsługi podróżnych. Wymagana jest wysoka jakość materiałów /beton architektoniczny, szkło, stal, kamień/.

Pomiędzy drogą rowerową / ciągiem pieszym/, al. Tysiąclecia oraz ogrodzeniem Cerkwi katedralnej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego przewiduje się obiekt użyteczności publicznej /muzeum, teatr/. Fronton budynku winien sięgać linii zabudowy cerkwi. Obiekt w formie kaskadowej liczący 2 kondygnacje w części od strony zachodniej, poprzez 3 kondygnacje w części środkowej, do 4 kondygnacji od strony wschodniej. Dla obiektu przewidziano ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektonicznego.

 

Targ przy Ul. Ruskiej

Przewiduje się utrzymanie targu przy ul. Ruskiej sięgającego od zachodu parkingu, od wschodu ul. Szkolnej. Obecny budynek przeznaczony do rozbiórki. Targ powinien znajdować się pod zadaszeniem opartym na kamiennych filarach. Dach dwuspadowy, pokryty czerwoną ceramiczną dachówką typu „esówka”, bądź „karpiówka”. Pod zadaszeniem miejsca przeznaczone do handlu i ekspozycji towarów wykonane z kamiennych bloków.

 

Ulice, ciągi piesze, drogi rowerowe

Aleja Tysiąclecia zwężona do przekroju 1x4 od ulicy Wodopojnej do „Ronda pod Zamkiem”. Pasy ruchu o szerokości 3,5 m. Nawierzchnia ulicy wykonana z asfaltu.

Przewiduje się drogi rowerowe o szerokości minimum 2,5 metra (z uwagi na przewidywane duże natężenie ruchu rowerowego zalecane 3 metry), dwukierunkowe, zarówno po północnej, jak i południowej stronie al. Tysiąclecia. Drogi rowerowe muszą być rozdzielone pasem zieleni zarówno od jezdni jak i od chodnika dla pieszych. Nawierzchnia dróg rowerowych wykonana z asfaltu barwionego (lub SMA) na czerwono, biegnąca za przystankami, kioskami etc. W celu zapobieżenia kolizjom pieszych z rowerzystami wymagane jest odgrodzenie drogi rowerowej wzdłuż przystanku. Niedopuszczalne jest stosowanie kostki brukowej jako nawierzchni.

Ul. Ruska zwężona do przekroju 1x2, ulica o szerokości 10 m (w tym 3,5 m jezdnia i 1,5 m pasy rowerowe) o nawierzchni wykonanej z kamienia. Na ul. Ruskiej przewiduje się umieszczenie trakcji trolejbusowej, co przyczyni się do zwiększenia potoków pasażerskich na nowopowstałych liniach trolejbusowych.

Od zachodniej strony dworca przesiadkowego przewiduje się wykonanie drogi rowerowej asfaltowej od al. Tysiąclecia do ul. Ruskiej oraz odseparowanego ciągu pieszego z kamienia.

Od wschodniej strony obiektu zlokalizowanego między ulicami Lubartowska, Ruska, Wysoka przewiduje się parking samochodowy obsługujący targ przy ul. Ruskiej.

Pozostałe ulice Podzamcza /Nowy pl. Targowy, Nadstawna, Targowa/ o nawierzchni wykonanej z kostki granitowej bądź kamienia. W/w ulice maja zapewnić obsługę pobliskich kwartałów; przewiduje się strefę ograniczonego ruchu samochodowego.

Na terenie całego Podzamcza chodniki powinny być wykonane z płyt granitowych, kostki granitowej, bądź innego kamienia o wysokich walorach estetycznych. Krawężniki wyłącznie granitowe. Niedopuszczalne jest stosowanie jako nawierzchni kostki / płyt betonowych, bądź betonowych krawężników. Słupy oświetleniowe, trakcyjne, słupki, łańcuchy powinny być stylizowane zgodnie ze wzorem stosowanym w śródmieściu Lublina. Przewiduje się także zamontowanie stojaków rowerowych „U”-kształtnych na obszarze całego opracowania urbanistycznego.

 

Przestrzeń publiczna, tereny zielone i rekreacja

Przed budynkiem użyteczności publicznej przewiduje się wykonanie schodów oraz placu z podestem zlokalizowanym w jego północno zachodniej części .Wszystkie w/w elementy powinny być wykonane z betonu umożliwiającego jazdę na rolkach. Podest /jako scena/ i schody /jako widownia/ mogą służyć jako miejsce do wystawiania spektakli ulicznych, happeningów itp.

Na terenie ograniczonym ulicami al. Tysiąclecia, ul Ruska oraz zabudową ul. Nadstawnej i przedłużonej Nadstawnej, a przestrzenią przed obiektem użyteczności publicznej przewidziane są tereny zielone z wyeksponowaną,  zabytkową studnią jako jej centralnym punktem, świadczącym o przeszłości tego miejsca. Teren ten powinien być pokryty siecią ścieżek zbiegających się przed studnią. Dopuszczalne są obiekty podziemne typu kawiarnia, restauracja, toalety publiczne. W miejscu gdzie przepływała rzeka Czechówka wskazane jest umieszczenie wody w obiegu zamkniętym. Na całym placu dopuszczalne są fontanny, mała architektura.


Komentarze (2)add comment

Karolina Kuśmider said:

kaya
Do sz
Niestety to nie my jesteśmy władni przenosić dworzec i dokonywać zmian w strukturze miasta, to jedynie nasza propozycja na zmiany.
Obecne wytyczne zakładają pozostawienie dworca przesiadkowego na Podzamczu, także pasażerowie, którzy chcą wysiadać na Podzamczu, ciągle będą mogli to robić. Dworzec PKS na Podzamczu był w chwili tworzenia rozwiązaniem tymczasowym, ale jak wiadomo w Lublinie wszystkie prowizorki pozostają. Typowym rozwiązaniem jest jednak centrum komunikacyjne złożone z dworców PKP i PKS, ułatwia to podróże wszystkim, a nie tylko podróżującym z Lubartowa czy Białej Podlaski.
No i na koniec nie zgodzę się, że jest mało autobusów MPK z okolicy PKP, a można być pewnym, że w chwili połączenia dworców będzie ich jeszcze więcej. Osobną kwestią jest totalny brak planów co do przeniesienia PKS przez obecne władze, tak też drogi/a Sz możesz na razie spać spokojnie, bo to ciągle jest niezrealizowane hasło wyborcze.
 
lipiec 17, 2010
Votes: +0

sz said:

0
chorym pomysłem jest przenoszenie pks pod pkp
moim zdaniem chorym pomysłem jest zmiana lokalizacji dla dworca pks i przesunięcie go pod pkp - ludzie którzy przyjeżdżają do lublina i tak mają problemy z komunikacją, teraz wysiadają w centrum i mają autobusy w każdym kierunku tuż pod nosem (ul. Tysiąclecia) a pod pkp? 1.mało autobusów mpk 2. drugi koniec Lublina a nie dla uproszczenia życia mieszkańców jak do tej pory centrum 3. architekci robią wszystko by utrudnić życie przeciętnemu kowalskiemu, moim zdaniem trzeba poszukać innej lokalizacji dla nowego dworca pks jeśli już chcecie wprowadzać zmiany - teraz jest dobrze są 2 dworce jedna część lublina korzysta z dworca głównego a druga z tego pod pkp a jak przeniesiecie główny pod pkp to nic tylko utrudnicie życie obywatelom - ZNOWU
 
lipiec 17, 2010
Votes: +0

Napisz Komentarz

busy
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright 2020 Forum Rozwoju Lublina.