Forum Rozwoju Lublina - O Nas

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

1606sw002.jpg

Logowanie

Użytkownicy Online

None
O Nas Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


    Idea naszego Stowarzyszenia powstała na międzynarodowym forum architektoniczno - urbanistycznym www.skyscrapercity.com wśród forumowiczów związanych z Lublinem. Po żywych dyskusjach w przestrzeni internetowej na rozmaite tematy związane z naszym miastem (urbanistyka, architektura, infrastruktura, transport), narodziła się chęć dyskusji i spotkań w przestrzeni realnej. Stąd już był tylko krok, aby zauważyć potrzebę wyjścia poza formułę tylko klubu dyskusyjnego. Aby skutecznie przedstawiać nasze opinie i pomysły oraz realizować oparte na nich projekty konieczna była jakaś forma instytucjonalizacji naszej działalności. Chcieliśmy aby jego nazwa odzwierciedlała źródła idei jego powstania (forum internetowe) a także jego otwarty charakter. Stąd Forum Rozwoju Lublina.

 

      Celem naszego Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju Lublina i jego aglomeracji, w szczególności wspieranie, opiniowanie, inspirowanie działań władz publicznych i podmiotów prywatnych w zakresie polityki przestrzennej, ochrony zabytków i dziedzictwa architektonicznego, polityki komunikacyjnej, działań prorozwojowych i promocyjnych, rewitalizacji przestrzeni, ochrony środowiska i terenów zielonych, infrastruktury miejskiej, estetyki architektury i jej jakości, sportu i rekreacji. Chcemy się też zająć zagadnieniami promocji miasta i aglomeracji, w tym popularyzacji wiedzy na ich temat, rozbudzaniem i pogłębianiem wśród mieszkańców Lublina wspólnej tożsamości i poczucia odpowiedzialności za miejsce oraz jego kulturowe dziedzictwo, wspieraniem działalności naukowej i artystycznej związanej z Lublinem i aglomeracją, wspomaganiem współpracy Lublina i aglomeracji z instytucjami oraz przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi. Równie ważnym celem, jaki sobie stawiamy, jest także popularyzacja myśli architektonicznej oraz opiniowanie projektów architektonicznych i urbanistycznych.

Forum Rozwoju Lublina:

 • Stowarzyszenie nosi nazwę Forum Rozwoju Lublina, w dalszych
  postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może się posługiwać skróconą formą nazwy Forum Lublin lub skrótem FRL.
 • Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla działania na rzecz rozwoju lublina i jego aglomeracji
 • Siedzibą stowarzyszenia jest Lublin. Terenem działania jest Rzeczpospolita
  Polska.
 • Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
  poszanowaniem tamtejszego prawa.
 • Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
  Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
  Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 • Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
  podobnych celach.
 • Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
  Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju Lublina i jego aglomeracji, w szczególności:

-          polityki przestrzennej

-         ochrony zabytków i dziedzictwa architektonicznego

-      polityki komunikacyjnej

-          działań prorozwojowych i promocyjnych

-          rewitalizacji przestrzeni

-      ochrony środowiska i terenów zielonych

-          infrastruktury miejskiej

-          estetyki architektury i jej jakości

-          sportu i rekreacji

 


 
następny artykuł »
Copyright 2020 Forum Rozwoju Lublina.